Ruchka okonnaya latunnaya Hoppe Athinai Secustik hromhrom matovii var1